Facebook
Google Plus
Youtube
Instagram
Synchronizované plavání

Oddíl synchronizovaného plavání je od roku 1990 součástí Klubu plaveckých sportů policie při Sportovním klubu policie KOMETA Brno se sídlem v Brně - Pisárky, Bauerova 5.

 

Synchronizované plavání je zatím jednoznačně ženským sportem, při kterém se provádějí speciální prvky ve vodě v souladu s hudebním doprovodem.

 

Základním posláním našeho oddílu je příprava na soutěžní činnost v synchronizovaném plavání dle pravidel plavecké federace FINA.

 

Závodnice musí v prvé řadě zvládnout základní způsoby plavání a potápění. Pak následuje výcvik základních ploutvových pohybů, tzv. skalinky. Po zvládnutí těchto ploutvových pohybů se přechází na nácvik tzv. podpůrného pohybu ve vazbě na vlastní nácvik figur a volných sestav. Trénink ve vodě je doplňován tzv. suchou přípravou v tělocvičně.

 

Součástí činnosti našeho oddílu je účast na soutěžích doma i v zahraničí, letní výcvikový tábor v měsíci srpnu a vánoční akademie v měsíci prosinci. Na základě rozhodnutí sekce synchronizovaného plavání ČR býváme pověřeni pořadatelstvím Mistrovství České republiky v synchronizovaném plavání pro některou z věkových kategorií - mladší žákyně, starší žákyně, juniorky nebo seniorky.

 

V současné době trénuje náš oddíl na bazénech v Brně na Ponávce a za Lužánkami. Svoji sportovní činnost si hradíme prostředky získanými z oddílových příspěvků, případně získanými sponzorskými dary.

 

Oddílové příspěvky jsou členěny podle počtu tréninkových hodin a v návaznosti na výši nájemného. Příspěvky u základního plavání a přípravného družstva jsou vybírány pololetně (září - leden, únor - červen) příslušnou trenérkou, ostatní platby se platí převodem na účet č. 1351887349/0800 za celý školní rok do konce měsíce září. Po domluvě s příslušnou trenérkou je možný splátkový kalendář.

 

Veškeré další informace Vám ráda sdělí vedoucí oddílu synchronizovaného plavání Ing. Marta Drochytková, e-mail: synchro@kometaplavani.cz

[Author]