Facebook
Google Plus
Youtube
Instagram
Aktualita
16.4.2018 - Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu

                                                                               V Brně 16.4.2018

 

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu Klubu plaveckých sportů policie Kometa Brno z.s., která se uskuteční ve středu 16. května 2018 od 18.30 hod.

v Hotelu BOBYCENTRUM, Sportovní 559/2a, Brno

__________________________________________________________

 

Prezentace :    18.00 - 18.30 hod.

 

Program :  1/ Schválení programu zasedání, volba mandátové a návrhové     

                       komise

                   2/ Zpráva o činnosti za uplynulé období

                   3/ Zpráva o hospodaření

                   4/ Zpráva Kontrolní komise

                   5/ Zpráva Mandátové komise

  6/ Diskuse

  7/ Zpráva návrhové komise, návrh – schválení usnesení

__________________________________________________________

 

Poznámka : - na Valnou hromadu jsou zváni zástupci jednotlivých oddílů dle

                      následujícího klíče

Oddíl

Členství v příslušném  sportovním svazu

Počet delegátů

Plavání

 

 

-  Centrum sportu

ČSPS

3

-  Sportovní gymnázium

ČSPS

3

-  Oddílové družstvo 252

ČSPS

3

-  Dálkové plavání

ČSPS

1

-  Synchronizované plavání

ČSPS

2

-  Vodní pólo

ČSVP

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- členové stávajícího výboru jsou zváni mimo delegáty oddílů

- další návrhy k projednání zasílejte na sekretariát KPSP Kometa

  Brno nejpozději do 4.5.2018

 

S pozdravem

 

 

                                                                        Mgr. Zdeněk Tobiáš v.r.

                                                              předseda výboru KPSP Kometa Brno


Více informací zde... Více informací zde...
[Author]